Skuggor och ljus, del 1

P2 måndag 26 november kl 12.30
P1 lördag 1/12 kl 23.07

Det första programmet fokuserar på Polarpristagaren Joni Mitchell, men det kommer även att handla om svenska singer/songwriters urmoder Marie Bergman och några nutida svenskor som Marit Bergman, Annika Nordin/Säkert! och Laleh.

Det första programmet av fyra om kvinnliga singer/songwriters då och nu. Titeln Skuggor och ljus kommer från Joni Mitchells komposition Shadows and Light från 1976. I singer/songwriter-genren har kvinnor tagit sig stor plats. Med hjälp av musiken steg kvinnor och kvinnliga erfarenheter, tankar och känslor ut ur skuggorna och in i ljuset på musikscenerna.

Under 1970 och 80-talen fanns det en uppsjö av olika kvinnomusikgrupper och tjejband. Många av dem försvann på 90-talet och istället dök kvinnliga singer/songwriters återigen upp i stora skaror. Många av dem knöt an till en historia. Producenten Birigitta Tollan utforskar denna brokiga musikskatt, både historiskt och i samtiden. Vilka ämnen skriver och sjunger kvinnor om? Hur gestaltar kvinnorna sina liv i sina texter? Har texterna politiskt innehåll?

Det första programmet fokuserar på Polarpristagaren Joni Mitchell, men det kommer även att handla om svenska singer/songwriters urmoder Marie Bergman och några nutida svenskor som Marit Bergman, Annika Nordin/Säkert! och Laleh.

Dessutom några av bluesens stora kvinnliga singer/songwriters. Joan Armatrading deltar i en intervju från 1981. Och vi lyssnar på hur den först kända kvinnliga singer/songwritern, poeten Sappho från Lesbos, kunde ha låtit när hon talsjöng sina kärleksdikter utan sitt instrument barbiton, bas-kithara.