Få kommuner har bilbioteksplan

Sex av tio kommuner saknar biblioteksplan, trots att det sedan 1 januari 2005 är reglerat i lag. Det visar en färsk undersökning från Svensk biblioteksförening som bearbetat Kulturrådet statistik för 2006. I Sörmland är det endast Flen som har en antagen plan, men i de övriga åtta kommunerna pågår ett arbete med att ta fram en biblioteksplan.

Svensk biblioteksförening vill med rapporten öka medvetenheten om bibliotekens betydelse för kunskap och utveckling.