Välbesökta bibliotek på ön

Gotlänningarna hör fortfarande till dem i Sverige som är flitigast på att både besöka och låna böcker på biblioteket. Det visar Svensk biblioteksförenings undersökning av folkbiblioteken i Sverige.

Totalt sett så var det dock något färre utlånade böcker på Gotland 2006 om man jämfört med året innan. Men en ökning har skett bland antalet utlånade barnböcker på ön.

Sett till hela landet så lånas det ut färre böcker för var år. Förra året så lånade Sveriges bibliotek totalt ut 60 miljoner böcker.