Kommunanställdas alkolholvanor testas

Nu ska alkoholvanorna hos anställda i Skaraborgs kommuner testas. I samband med hälsoundersökning erbjuds personalen att svara på ett frågeformulär och att ta ett blodprov. Det här som ett led i det så kallade riskbruksprojektet.

Ulrik Hermansson, forskare vid Karolinska institutet i Stockholm, är projektledare för satsningen som går ut på att tidigt åtgärda alkoholproblem på arbetsplatserna.

- Det är ett bekymmer att upptäcka alkoholproblem i ett tidigt skede, säger Ulrik Hermansson.

Därför har forskare utvecklat en modell där man i samband med att livstilsfrågor som kost, motion och rökning tas upp, även ta upp alkolhol på ett icke-moraliserande sätt.

- I samband med en livstilsundersökning får jag fylla i ett formulär och erbjuds att även ta ett blodprov för att se om alkolholvanorna påverkat min hälsa.

Detta sker mellan företagshälsovården och den anställde.

Och resultatet av metoden är mycket positiv, enligt Ulrik Hermansson. Han säger att ungefär hälften av de som har en riskkonsumtion, runt 15-20 procent på en arbetsplats, går på ett år från risk till ickerisk.

- Och då är det en av de mest alkolholprevetiva metoder vi har, säger Ulrik Hermansson.