Ombildning till bostadsrätter fortsätter

Uppsalahems arbete med omvandling av en del hyresrätter till bostadsrätter fortsätter, framförallt när det gäller kvarteret Tavastehus.

Efter gårdagens styrelsemöte i Uppsalahem står det dock klart att många intresseanmälningar om omvandling har fått avslag eftersom de inte uppfyller grundkraven för ombildning.

Framförallt gäller det då andelen hyresrätter i ett område blir färre än 30% efter ombildning, eller att det varit färre än 67% som velat ombilda.