En hallänning vill bli domprost

Elva präster har sökt tjänsten som domprost i Göteborg - tjänsten blir ledig när nuvarande domprost Roland Persson går i pension till sommaren.

En av de elva sökande kommer från Halland - det är Björn Bäckersten, som i dag är kyrkoherde i Lindbergs pastorat i Varberg.

Tra av de elva är kvinnor.