KI: Lönerna ökar för kraftigt

De svenska lönerna ökar för mycket under den kommande avtalsperioden. Det säger Konjunkturinstitutet som på onsdagen presenterat sin analys av utfallet av årets avtalsrörelse.

De höga lönerna kommer att leda till att arbetslösheten inte kommer att fortsätta att minska, det säger Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén.

– Vi tror att arbetslösheten kommer att öka igen, därför att löneökningarna är alltför höga och kommer att generera ett alltför högt inflationstryck. Riksbanken måste strama åt penningpolitiken, säger Mats Dillén.

De svenska timlönerna väntas öka med i genomsnitt 4,6 procent under åren 2007-2009. Det är alltså betydligt mer än under förra avtalsperioden då lönerna ökade med i genomsnitt 3,1 procent.

Arbetslösheten kommer att öka
Konjunkturinstitutet anser alltså att de nya lönerna är så höga att arbetslösheten kommer att öka igen.

I oktober var den öppna arbetslösheten 5,7 procent jämfört med 6 procent i oktober 2006.

– Som vi ser det just nu kan vi inte komma ned i en lägre arbetslöshet än 6,2 procent på lång sikt, säger Mats Dillén.

Om årets löneuppgörelse däremot hade gett löneökningar på i genomsnitt 4,0 procent under de kommande åren, istället för de beräknade 4,6 procent, skulle arbetslösheten fortsatt minska med ytterligare 50 000 personer, enligt Konjunkturinstitutets beräkningar.

Strider mot regeringens inflationsmål
Det nya högre löneläget strider också mot regeringens inflationsmål, enligt Konjunkturinstitutet.

Men för att komplicera bilden så är det inte heller säkert att ekonomin tål en lägre arbetslöshet.

– 6,2 procent är den arbetslöshet jag tror att vi kan ha i svensk ekonomi utan att få en överhettning. Men om arbetslösheten blir lägre än så, då riskerar vi på sikt att få en överhettningssituation.

– Vi kan ligga under 6,2 procent några år, men inte väldigt mycket längre än så, för då börjar lönerna öka för snabbt och vi får inflationsproblem och Riksbanken måste strama åt, säger Mats Dillen.

Kerstin Brostrand
kerstin.brostrand@sr.se