Pressen ökar på Vuxenskolan

Nu ska kommunrevisionen i Jönköping granska hur studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping använt de skattepengar, som kommunen givit i bidrag.

Detta efter uppgifterna om verksamhetschefen Hans Mannefreds höga representation och underskottet efter Elviskonserterna tidigare i år.

Det berättar socialdemokraten Sven Ebbesson, som är ordförande i kommunrevisionen

Varje år skänker Jönköpnigs kommun 650 000 kronor till Vuxenskolans Jönköpingsavdelning och revisionen har nu inlett en förstudie om hur och om man ska granska hur pengarna använts. Uppgifterna om höga representationskonton, vin och sprit och stora förluster, gör att revisionen inte kan sitta passiv eftersom det kan vara skattepengar som hanterats fel.

Revisionen kan egentligen inte granska någon annan än kommunen. Möjligen kan man begära in mer underlag från studieförbundet men främst handlar det om att se över hur kommunen själv kontrollerar hur bidragen används.

Även landstinget ger bidrag, men inte till de lokala avdelningarna, bara till studieförbundet regionalt. Men landstingsrevisionen har ändå tagit intryck av rapporteringen kring studieförbundet vuxenskolan. Kristdemokraten Arnold Carlsson, vice ordförande i landstingsrevisionen, säger till Nyheterna att man även där ska kontrollera hur landstinget egentligen försäkrar sig om att bidragen används rätt.

Därmed ökar pressen på studieförbundet Vuxenskolan och dess verksamhetschef Hans Mannefred att redovisa det ekonomiska läget och vad skattepengarna egentligen har gått till.