Träföretaget Martinssons stoppar limträproduktionen i Bygdsiljum.

Beställningarna från den japanska marknaden har i stort sett  upphört efter sommaren.

Enligt Kennet Wahlin på Martinssons, beror det på att japanska myndigheter infört skäpta krav på bygglovshanteringen. Det här har har fördröjt alla bygglovsärenden och antalet påbörjade byggprojekt i Japan har halverats sedan kraven infördes den i somras .

Trettio procent av Martinssons limträproduktion går till Japan och under hösten har företagets leverenser till Japan nära nog halverats jämfört med samma tid förra året. 

Personalen som normalt arbetar i limträfabriken har fått andra arbetsuppgifter i Bygdsiljum.  På måndag ska represententer från Martinssons åka till Japan för att bilda sig en uppfattning om läget.