Våldtagna riskerar att drabbas av stress -  överläkare vill se mer forskning

Det behövs mer forskning kring våldtäkter och stressyndrom, det anser Lotti Helström, överläkare på Södersjukhusets mottagning för våldtagna kvinnor. På mottagningen har personalen mött kvinnor som utvecklat tillståndet och en studie i Danmark visar att ungefär hälften av de kvinnor som utsätts för en våldtäkt riskerar att drabbas av det.

Posttraumatiskt stressyndrom innebär bland annat att kvinnan kan få mardrömmar, svårt att koncentrera sig och utvecka depression.

Ofta påverkas kvinnans liv kraftigt och det behövs därför mer kunskaper om hur tillståndet kan förebyggas, enligt Lotti Helström.