Livsstilsförändring krävs för att rädda planeten

Att minska koldioxidutsläppen räcker inte. Mycket mer  krävs för att rädda vår planet, och på individuell nivå handlar det om en stor utmaning: att ändra livsstil.

Det betyder inte att man ska leva ett mindre rikt liv, säger Dr Nafisa D’Souza, en väletablerad expert inom den internationella klimatforskningen.

Reporter: Olgica Lindquist.

- Livet kan bli enkelt och ändå rikt. Vi borde tala om det på så sätt - säger Dr. Souza och hon betonar:

- För stor rikedom är lika avhumaniserande som fattigdom.

Om klimatkatastrofen ska kunna undvikas måste alla världens länder satsa lika mycket på hållbar utveckling som på att minska koldioxidutsläppen, sade Nafisa D’Souza, chef för Laya Resource Center, när hon föreläste på ett klimatseminarium under MR-dagarna.

- Fattiga människor, de som genom sin enkla livsföring bidragit till en viss stabilitet i klimatet, är de som drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Den organisation som hon företräder, Laya Resource Center, har under flera år tagit del av den indiska lokalbefolkningens uppfattning om klimatförändringarnas konsekvenser. De flesta är väl medvetna om sambandet mellan klimatförändringarna och resursuttömningen.

-  De märker det i sin vardag, och de ser kopplingen mellan exempelvis förändrad nederbörd och skogsavverkning.

Industriländerna som är medvetna om sin skuld i klimatfrågan gör nu ett försök att städa upp. Men de gör det utan att ändra på sin - det vill säga konsumtionssamhällets - livsstil. Detta är ett paradox.  Industiländerna borde ta ansvar för utveckling i tredje världen och närma sig det etiska i frågan. Dr D’Souza ger exempel på det motsatta:

- Miljövänligt biobränsle tillverkas på bekostnad av ätbara grödor i områden där majoriteten av befolkningen är fattig.

- Kärnbränsleavfall dumpas i områden där de fattiga bor.

Teknologiska lösningar kan inte bli den enda åtgärden för att motverka de kommande sociala konflikterna. Livsstilsförändring är en stor fråga och en utmaning, sa Nafisa D’Souza, som även riktade sin kritik mot FN:s ”verkningslösa förslag”.

SIFFROR OCH BAKGRUND

Vem är fattig? Nära hälften av jordens befolkning. Tre miljarder människor lever på mindre än 2 USD/dag. Det är de som är minst ansvariga och samtidigt mest drabbade av klimatförändringarna.

20 % av oss konsumerar 86% av jordens tillgångar. Med andra ord: 80% konsumerar bara 14% av dem.