Slarv med sopor i Ronneby

Ronnebyborna behöver bli bättre på att sortera sina sopor. Det konstaterar Annelie Carlsson på Ronneby miljö och teknik efter stickprovskontroller som i många fall visat på felsorterade sopor i kommunen.

I ungefär 95% av flerbostadshushållens sopor hamnade förpackningar i kärlet för brännbart och alltför ofta hårdplast bland det komposterbara.

På den positiva sidan är Ronnebyborna duktiga på att återvinna glas.