Framtidsoro trots goda tider

Det går bra för de östgötska småföretagen, men trots högkonjunkturen finns det en oro för framtiden. Det visar branschorganisationen Företagarnas nya småföretagsbarometer.

Två tredjedelar av länets småföretag har ökat omsättningen i år och en tredjedel har nyanställt. Det är mer än genomsnittet i riket.

Däremot är östgötaföretagen mer pessimistiska när det gäller konjunkturen det kommande året. Framför allt är det industriföretagen som tror på sämre affärer 2008.

Undersökningen visar också att 40 procent av de företag som tror sig kunna expandera den närmsta tiden uppger att de har svårt att få tag i kunnig personal och att det är det största hindret för fortsatt expansion.