Venbor ska få lära natur- och strandskydd

På lördag ska länsstyrelsen hålla ett möte på Ven för att informera öborna om vilka regler som gäller inom natur- och strandskyddsområden. Bakgrunden till mötet är att flera miljöbrott har rapporterats på ön den senaste tiden.

– Det blir ren information om strandskyddet och om föreskrifter för reservatet, säger Jörgen Andersson är miljöhandläggare på länsstyrelsen i Skåne län.

Det har handlat om allt från folk som dumpat betong på strandskyddat område till att man byggt en brygga och förlängt sin tomt ut på stranden utan tillstånd. Men nu ska Venborna alltså bli upplysta kring vad man får och inte får göra inom natur- och strandskyddsområden, och kanske framför allt om hur hela tillståndsprocessen går till.

Det är Vens byalag och länsstyrelsen som anordnar mötet.