Bristande arbetsmiljö ska åtgärdas på Bergslagssjukhuset

Det blir förändringar på Bergslagssjukhuset i Fagersta och orsaken är kritik mot arbetsmiljön. Två familjeläkare ansåg att arbetet på sjukhuset var alldeles för tungt och stressigt. Och efter kritik från Arbetsmilöverket har nu Landstinget Västmanland tagit åt sig av kritiken.

Landstinget skriver bland annat i sitt svar till Arbetsmiljöverket att de, citat ”tar Familjeläkarnas uppfatting om arbetmiljön på stort allvar”, slutcitat. De skriver också att de är mycket angelägna om att arbetsmiljön för läkarana ska vara tillfredsställande. Lena Boman på Arbetsmiljöverket säger till P4 Västmanland att hon är nöjd med landstingets svar på kritiken, men det intressanta och det viktigaste, menar Boman, är hur landstingets förslag till kreativa lösningar hjälper de två aktuella familjeläkarna i deras arbetsvardag.

En rad möten har och ska äga rum mellan de berörda parterna, alltså läkarna och arbetsgivarna och där har redan nu en rad konkreta förslag tagits fram för att staga upp situationen.
Efter årskiftet återvänder Arbetsmiljöverket till Bergslagssjukhuset för ta reda på hur arbetsmiljön ser ut då