Student belönas för bra examensarbete

En student från Blekinge Tekniska Högskola får ett stipendie för sitt examensarbete som handlar fastighetsfrågor.

Jonas Hallberg får 8000 kronor av Fastighetsägarna Syd för arbetet som heter Utvidgning av Kalmar Centrum - via stadens strategiska stråk.

Regionchefen på Fastighetsägarna Syd, Tommy Svensson säger i ett pressmeddelande att man vill lyfta fram elever som har skrivit om viktiga frågor inom fastighetsbranschen.