Minskade krav på veterinär vid tävlingar med häst och hund

Det blir enklare för arrangörer av tävlingar med djur i framtiden. I vissa fall kan kravet på veterinär tas bort enligt ett statligt betänkande som presenterades i dag.
Kravet på veterinär vid hundkapplöpningar tas bort helt, enligt förslaget, eftersom branschen har en väldigt god egenkontroll. Det fanns diskussioner om att göra på samma sätt med trav och galopp, men där vill branschen ha kvar det.

Kravet att det ska finnas veterinär kommer att finnas kvar vid tävlingar där vinstintreset är högt, eller där tävlingen är särskilt krävande för djuret. Men djurtävlingar med god egenkontroll, såsom hundkapplöpning, kan slippa veterinärkravet enligt förslaget.

Vid trav- och galopptävlingar ska en förordnad banveterinär finnas kvar, eftersom branschorganisationerna vill att det ska finnas en offentlig insyn i veterinärens arbete, säger utredningens ordförande Bertil Norbelie till Sveriges Radio Skaraborg.

Vid fälttävlan för häst finns veetrinärkravet kvar, men vid hopptävlingar på 1,20 och lägre höjder behövs ingen veterinär, föreslår utredningen.
En annan nyhet är att den statliga kontrollen över veterinärernas ersättning försvinner. Varje tävlingsarrangör får själv göra upp om priset med veterinären - som också kan ställa upp och jobba ideellt. Men i förslaget ska den enskilde veterinären också ta ett större ansvar för djurhållningen på tävlingsplatsen, och kunna fatta beslut, till skillnad från i dag då besluten ska tas av Jordbruksverket.

Och på den här punkten uttrycker utredningens ordförande Bertil Norbelie en viss oro. Han är inte helt övertygad om att veterinärer är beredda att åta sig ett mer personligt ansvar för djurskyddet på tävlingsplatserna.

Förslaget ska nu ut på remiss, och tidigast 1 januari 2009 kan lagen ändras så att de nya reglerna om veterinärer vid djurtävlingar kan börja gälla.