Gotlands avlopp tillräckligt bra

EU-kommissionen har stämt Sverige inför EU-domstolen. Anledningen är att de svenska avloppsreningsverken inte helt uppfyller kraven på kväverening. Men Gotland håller sig till reglerna.

- Ja nu med den här ombyggnaden som vi gjort så klarar vi kraven, säger Ulrika Jägerup som är driftingenjör och ansvarig för de gotländska kommunala avloppen.

En mindre lyckad ombyggnad gjordes först som inte höll måttet. Det som har hänt nu är att man byggt ett nytt biologiskt system för biologisk rening och kväverening.