Hälften av kommunerna saknar biblioteksplan

Hälften av kommunerna i Kalmar län saknar biblioteksplaner trots att det ska finnas sådana enligt en lag från 2005.

Trots att bara sex kommuner i länet har någon färdig plan ligger Kalmar län bättre till än rikssnittet och samtliga kommuner som idag saknar bilblioteksplan arbetar med förberedelserna.

Länskommuner med klar biblioteksplan är : Emmaboda,Hultsfred,Mönsterås,Nybro,Vimmerby och Västervik