Konjunkturtopp nådd i länet

Konjunkturen stärks för de sörmländska småföretagen, men toppen verkar vara nådd. Företagens förväntningar inför det kommande året är betydligt svalare. Det är främst de tillverkande företagen som står för avmattningen.

Undersökningen har gjorts av Företagarna, som mäter beställningar, omsättning och sysselsättning. Sysselsättningen har förstärkts betydligt och överträffat vårens prognos. Det främsta hindret för de företag som ser goda utsikter för en ökad lönsamhet är brist på arbetskraft.

– Det goda konjunkturläge som vi befinner oss idag och som inte uppmätts på 20 år har nått sin topp. Det är en tydlig men försiktig nedtrappning som väntas de kommande tolv månaderna. I huvudsak beror den på kapacitetsbrist och inte efterfrågebrist. De senaste tre årens mätningar har visat att största hindret för expansion varit och är brist på arbetskraft. Nu går det inte längre att hitta andra sätt att lösa orderingången. Hela 43 procent anger att de tackat nej till order pga kapacitetsbrist, säger Ove Jansson, regionchef hos Företagarna i ett pressmeddelande.