Stort parkeringshus ska öka tillgängligheten i Örnsköldsvik

Om två månader börjar bygget av ett nytt parkeringshus i centrala Örnsköldsvik. Mellan Paradisbadet och gallerian byggs ett fyra våningar högt hus med plats för 350 bilar. Under den ett år långa byggtiden kommer den nuvarande stora parkeringen att försvinna.

– De platser som idag finns på den tomten där vi bygger det nya parkeringshuset försvinner. Men i och med att det tillkom ungefär 250 platser på hamnplanens parkering redan 2006, säger Agneta Brandt, vd för det nybildade kommunala bolaget Övik Parkering AB.

– Vi också kommer att vidta åtgärder på övriga ytor, som till exempel garaget som ligger under biblioteket, så hoppas vi att bilisterna kommer att hitta alternativ under byggtiden.

Ökning med 250 platser
Byggtiden är beräknad till ett år och parkeringshuset kommer att rymma 350 bilar fördelade på fyra våningsplan, en ökning av nuvarande kapacitet med 250 platser.

Ett nytt kommunalt bolag bildas vars uppdrag blir att bygga, förvalta och skapa parkeringsplatser i centrala Örnsköldsvik,

Oklart vad bygget kostar
Hur mycket parkeringshuset kommer att kosta hålls hemligt med tanke på att anbud fortfarande lämnas in. Vi vet inte heller om det kommer att bli dyrare att parkera när miljonbygget står klart.

– Ambitionen är att prissättningen inte ska förändras, tvärtom är det till för att öka service och tillgänglighet, säger Agneta Brandt.

Lennart Sundwall
lennart.sundwall@sr.se