Landstinget ska ta avgift för rökavvänjning

Vill du ha hjälp av landstinget med att gå ner i vikt eller sluta röka måste du från och med årsskiftet betala för det. Priset kommer att motsvara sjukvårdande behandling skulle kosta.

Avgiften kommer däremot att ingå i högkostnadsskyddet, enligt beslut av landstingsfullmäktige idag. Dessutom införs bland annat en avgift vid inskrivning på vårdavdelning i anslutning till akutbesök, men övriga patientavgifter inom hälso- och sjukvården behålls oförändrade under 2008.