Vårdpersonal skall HBT utbildas

Nu ska vårdpersonal i landstinget utbildas i HBT- det vill säga homo, bisexuella och transpersoners livsstil.

Det här för att lära sig bemöta alla patienter på ett bra sätt.

Anders Bergström som sitter i RFSL:s styrelse i Jönköping tycker att utbildningen behövs - för att stoppa diskriminering.

Så här berättar han om hur HBT-personer, som är öppna med sin läggning, ibland kan bemötas av vårdpersonal:

– Läkare och sjuksköterskor kan ta avstånd, de kanske tar ett steg bakåt. Det har jag mer eller mindre fattat att sådant kan försiggå, säger han.

Nu i efter middag är det dags för personalen på Höglandssjukhuset i Eksjö. Om två veckor blir det samma kompetensutveckling för Värnamosjukhusets personal.

Och det handlar om att få lära sig mer om HBT-personer - homo och bisexuella och transpersoner, och framförallt hur man som vårdanställd ska bemöta den här gruppen av patienter.

Joakim Edvinsson som är projektledaren för landstingets HBT-utbildning menar att bemötandet har stor betydelse för hur vården fungerar och hur patienters förtroende för de anställda sedan ser ut.

– Det kan handla om enkla saker som att man inte exkluderar någon, till exempel att man som vårdanställd inte utgår från att en man alltid är gift med en kvinna utan att man använder begreppet partner, säger han.

Att HBT-utbilda vårdpersonal, det togs det ett politiskt beslut om i landstinget redan 2004.

Nu tre år senare har utbildningen kommit igång på allvar.

Joakim Edvinsson tycker att det är angeläget att göra det just här, inte minst eftersom just Jönköpings län i jämförelse med andra har rankats väldigt lågt i undersökningar som handlar om samhällets inställning till HBT-personers livsstil.

Någon som välkomnar utbildningen av vårdpersonalen är Anders Bergström som arbetat på RFSL i Jönköping.

– Att komma som homosexuell och bli accepterad och bli bemött som vem som helst, det är vad vi vill, säger han.

Anna Eriksson

(anna.eriksson@sr.se)