Ifrågasatt hastighetsbegränsning kan bli permanent

Försöket med sänkt hastighet till 40 i centrala Malmö ifrågasätts nu av professorn Christer Hydén vid Lunds tekniska högskola. På uppdrag av Vägverket har han utvärderat försöket med sänkta hastighetsgränser i sex olika städer.

– Där vi har mätt har man fått en sänkning på mellan 1,5 och 2,5 kilometer, säger Christer Hydén, professor vid Lunds tekniska högskola.

Mätningarna gjordes under aprilmånad och Christer Hydén hoppas att man ska få göra en ny mätning nästa år när Malmöborna fått vänja sig vid de nya hastighetsbegränsningarna. På de större gatorna har hastigheten sjunkit något mer eftersom folk redan tidigare höll igen på gasen på de mindre gatorna.

– När man ser på personskadorna så ger de små hastighetsminskningarna en reduktion på fem till tio procents minskning av personskador. Men på Regementsgatan blir minskningen mellan 10 och 20 procent, säger Christer Hydén.

Vid gatukontoret i Malmö är man väl medveten om att hastigheten i verkligheten inte är den samma som på skylten. Utöver 40-gränserna i centrala Malmö finns en 60-gräns på några gator i utkanten av stan. Under nästa år ska man utvärdera försöket och då kommer politikerna få ta ställning till om de ska få vara kvar.

Hossein Ashouri som är trafikplanerare på gatukontoret menar att skyltningen kan vara det första steget mot en sänkning av hastigheten.

– Försöket visar en tendens att hastigheten har gått ner, men det krävs mycket mer reklaminsatser, säger Hossein Ashouri, trafikplanerare i Malmö stad.