Oljefält i Östersjön

Olja motsvarande 300 miljoner fat kan ligga gömd under havsbottnen söder om Gotland, företaget Oljeprospektering har ansökt om att få provborra i området och hoppas börja redan nästa somnmar.

300 miljoner fat är en stor fyndighet och motsvarar 20 procent av Sveriges behov i 20 år.

Nu hänger allt på att regeringen ger sitt tillstånd till att provborrningarna får starta till sommaren. Bland annat måste företaget kunna visa att verksamheten inte påverkar miljön i Östersjön negativt.

Senast någon sökte tillstånd om provborrning efter olja i svenska vatten var 1987. Även då rörde det sig också om Opab som den gången hoppades hitta olja ute i Hanöbukten söder om Bleking men utan att lyckas.