Regionen dålig på att anställa funktionshindrade

Västra Götalands-regionen är ett dåligt föredöme när det gäller att anställa funktionshindrade. Det anser en politiker i regionens handikappkommitté.

Det finns en avdelning på Västra Götalands-regionen som heter funktionshinder och delaktighet och det finns en handikappkommitté. Men när det gäller funktionshindrades möjligheter att få arbete är regionen inget föredöme, säger Jan Alexandersson, vänsterpartist och ledamot i handikappkommittén:

- Tyvärr har regionen ingen policy eller faktiskt någon koll på hur många anställda med lönebidrag vi har anställda i regionen.

Jan Alexandersson hoppas nu att den nya handikapplan som handikappkommittén arbetar med tillsammans med handikapprörelsen skall få regionen att ta ett större ansvar. Han efterlyser en policy:

- Det handlar också mycket om attityder - här har vi som politiker en viktig roll att fylla - men här finns också ett stort kunskapsbehov som måste fyllas.

Vi måste sätta den här frågan på den politiska agendan. Den är nästan glömd.