Nytt skolhus i Stenkyrka

Barn- och utbildningsnämnden har i dag beslutat att investera tio miljoner kronor i ett nytt skolhus i Stenkyrka eftersom skolan kommer att ta emot fler elever från höstterminen 2009.

Cirka tre miljoner har också avsatts för att anpassa Humlegårdsskolans lokaler till att ta emot två nya förskoleavdelningar under våren 2008.

När det gäller kärnverksamheten, det vill säg förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och utbildning, fick förvaltningen i uppdrag att föreslå hur ett friare skolval skulle kunna införas på Gotland, liksom att se på regelverk för större frihet inom de kommunala skolorna.

Förvaltningen ska även titta på hur kommunala skolor får möjlighet att konkurera på lika villkor, och vilka möjligheter till samverkan som kan finnas mellan kommunala och icke kommunala aktörer.