Grupp arbetar med nyetableringar i Norrsundet

Gävle kommun och näringsliv har under onsdagen beslutat att bilda en etableringsgrupp som ska stimulera nyetableringar i Norrsundet efter fabriksnedläggningen.

Gruppen börjar arbeta i december och har som mål att skapa nya arbetstillfällen på orten. Den består av representanter från Stora Enso, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen samt Gävle och Ockelbo kommuner. Projektet finansieras i huvudsak av Stora Enso.