Konstprojekt i Skäggetorp ska öka social kompetens

I stadsdelen Skäggetorp i Linköping pågår det just nu ett projekt som riktar sig till konst- och kulturintresserade ungdomar.

Syftet med projektet är att öka ungdomarnas kreativa uttrycksförmåga och öka den sociala kompetensen.

Tanken är att man ska ha en öppen verksamhet dit ungdomarna kan komma och arbeta kreativt, med kanske grafitti, skulpturer och bilder. Sen ska ungdomarnas alster ställas ut i Skäggetorp.

– Det är ungdomar som går på Skäggetorpsskolan som har ett intresse av att jobba med kultur i någon form som samlas här. Det är ett fritidsintresse det handlar om, det finns ju inte så mycket att göra här i Skäggetorp, fotboll är stort, men just kultur har vi inte så gått om, säger Ann Gewecke som är bildlärare på Skäggetorpskolan.

Projektet ska hålla på i två år.

Lana Brunell/Anton Frank
lana.brunell@sr.se