Träff om sågverksområdet Östernäs

På onsdag eftermiddag träffades kommunledningen i Ljusdal och företrädare för träindustriföretaget Setra för diskussioner om sågverksområdet Östernäs.

Träffen handlar om kommunens möjligheter att köpa det gamla förfallna sågverksområdet Östernäs och snygga till området. Men först ska ytterligare markprover tas på förorenade platser inom det centrala området mellan stationen och Kyrksjön.

I december planeras en redovisning med länsstyrelsen för att klargöra miljöstatusen på området, säger Setras miljöansvarige Tommy Eriksson till SR Gävleborg.