Kritik mot utredning av Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Uppsala län är mycket kritisk mot den så kallade koncentrationsutredningen som just nu ligger hos finansmarknadsminister Mats Odell.

Förslaget innebär att många ärenden i framtiden ska skötas hos ett fåtal länsstyrelser. Enligt landshövding Anders Björck är förslaget helt onödigt eftersom många av de verksamheter som utredningen vill effektivisera redan är på väg att försvinna helt.