(S)-nej till flygplats på Ärna

Den rödgröna oppositionen i Uppsala kommun är nu enig i sitt nej till en ny flygplats på Ärna flygfält, detta efter att socialdemokraterna i går kväll beslutade sig för att säga nej till flygplatsen. Socialdemokratiska kommunalrådet Lena Hartwig:

- När vi nu ska ta en klimatstrategi i fullmäktige på måndag, så rimmar inte de intentionerna om minskade växthusgaser med  att vi samtidigt ska etablera en flygplats i Uppsala.

Har det spelat någon roll här att flygplatsen ska ligga så nära centrum?

- Det har ju haft stor betydeles givetvis, för det blir en stor bullerutbredning över Uppsala. Vad får det för påverkan på grundvatten, utsläpp av kemikalier och annat i Fyrisån? Det är många sådana frågor vi har vridit och vänt på, och så har vi kommit fram till: Nej, vi vill inte ha någon flygplats, säger socialdemokraten Lena Hartwig.