Samarbete ska minska lastbilsstölder

Efter en sommar, när lastbilsstölderna var fler än någonsin, går nu polisen och Vägverket samman för att vända den negativa trenden.
Och man är överens om, att det nu är dags att alla inom branschen tar sitt ansvar.

-Stölderna har blivit ett stort problem för chaufförerna, det säger Lena Kjellgren, som var en av de åkeriföretagare, som var på polisens branschträff i Jönköping idag.