Chef för borrföretag dömdes för vållande till annans död

En 46-årig chef för ett borrföretag vållade av oaktsamhet en anställds död vid arbete utanför Storuman i augusti 2005. Idag dömdes mannen av Lycksele tingsrätt för vållande till annans död till villkorlig dom och 28 500 kronor i böter.

Åklagaren hade även begärt att företaget skulle betala en miljon kronor i böter. Detta ogillades dock av tingsrätten.

Olyckan inträffade vid provborrning för gruvindustrin i byn Gubbträsk i Västerbotten. Den 35-årige anställde hittades svårt klämd under en balk på borraggregatet och avled enligt obduktionen på grund av kvävning. Han hade av misstag kommit åt de spakar som styr balken och klämts till döds mellan borraggregatet och underredet på borrvagnen.

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport var orsaken till dödsolyckan att manöverspakarna var felplacerade och saknade skydd mot oavsiktliga manövrar.

Tingsrätten slår i domen fast att dessa brister strider mot arbetsmiljölagen och att det är företagets chef som bär ansvaret.