Det blir ingen ridterapi i Umeå

Idag beslutade socialnämnden att inte gå vidare med förslaget om ridterapi som behandlingsform för flickor med problem.

Projektet har ifrågasatts av politiker när det gäller hur upphandlingen har gått till. Det var tänkt att socialnämnden skulle avsätta närmare två miljoner kronor under en tre års period.

SURF Södra Umeå Ryttarförening hade tagit initiativ till ridterapi för flickor mellan 13 och 19 år.