Bangladesh dubbelt drabbat

Cyklonen Sidr som för snart en vecka sedan drog in över de sydvästra delarna av Bangladesh fortsätter att skörda liv. Hjälpen börjar visserligen nå ut till de mest otillgängliga områden, men än finns det många som ännu inte fått någon hjälp med vare sig mat, vatten eller mediciner. Bangladesh har heller inte hämtat sig från översvämningarna i augusti.

Det ser ut som en skärgård. Det är bara det att man en bit under vattenytan kan ana både hus och odlingsmark, och där vattnet börjat torka upp återstår det bara grå lermassa. De skördar som redan skulle ha gett grunden för mångas försörjning blev inte av.

Trots att Dhaka klarade sig bra från cyklonen Sidr så kämpar invånarna här än för att resa sig över översvämningarna i augusti.

Årets skörd drabbad
Det var 14 dagar kvar tills risskörden när Sidr drog in. Nu ligger de ljusgröna risstråna slickade jäms med marken, det berättar den svenska ambassadören Britt Hagström som i två dagar nu färdats över de drabbade områdena.

Att så mycket av årets skörd gått i spillo kommer att ge eftervärkningar ända fram till april-maj då nästa skörd kan väntas. Om det nu går att odla igen, då många åkrar är förstörda på grund av att mycket saltvatten trängt in. Men det behövs inte så mycket högre vattenstånd för att det ska ske i Bangladesh.

Man har räknat ut att om havet stiger med en meter så kommer halva landet att ligga under vatten. Bangladesh är världens mest tätbefolkade land. På en yta något större än Götaland bor det drygt 150 miljoner människor. På den ytan trängs också 58 floder och dess bifloder.

Skadade av tak
Många av dem som överlevt är skadade. Det har de hjälporganisationer som lyckats ta sig ut sett. De är främst skadade av de korrugerade plåttaken som blåste av husen och blev livsfarliga sylvassa projektiler som gett upphov till svåra skärskador. I och med att det inte finns tillgång på vatten så infekteras de här såren.

På torsdagen ska regeringen i Bangladesh ha ett möte med alla de hjälporganistationer som verkar i landet. Efter mötet hoppas man få en mer klar bild över hur stora hjälpinsatser som behövs.

Margita Boström, Dhaka
margita.bostrom@sr.se