Medicinteknikföretag kan vara på väg ut

Utvecklingen för svenska medicintekniska företag har varit bra under senare år. Men om inte högskolor, företag och sjukhus börjar samarbetar bättre är risken att företagen flyttar utomlands. Det säger Bertil Guve, chef för ”Centrum för teknik i medicin och hälsa”.

– Det finns en risk att det går som det gått i stora delar av pharma-industrin att den försvinner utomlands succcesivt. Vi har stora svenska företag idag som satsar på forskning, som Elekta till exempel som är duktiga på det. De satsar inte i Sverige på forskningen, de satsar utomlands.

Bertil Guve använder gärna just pharma, eller läkemedelsindustrin, som ett skrämmande exempel på vad som kan hända också inom medicinteknik.

Mer samarbete behövs
Men genom att öka samarbetet mellan högskolor, företag och sjukhus kan företag som sysslar med medicinteknik uppnå sin fulla potential och växa här i Sverige.

Slutsatsen kommer från en undersökning gjord av konsultföretaget Mckinsey, på uppdrag av bland annat KTH, Karolinska Institutet och ”Centrum för teknik i medicin och hälsa”, där Bertil Guve är chef.

Men han tycker inte att det bara är företagen och sjukhusen som måste bli bättre på att ta till vara på den kunskap som redan finns inom medicinteknik, även på högskolorna finns det mycket att göra.

– Det handlar till exempel på de tekniska högskolorna att se att de teknikområden man har, som till exempel strömningslära, att lika gärna som man räknar på flygplansvingar kan man räkna på blodflöden i kärl eller på luftströmmar i lungor, säger Bertil Guve.

Och det gör man inte idag?

– Det gör man inte idag. Därför att det kräver en medicinsk kompetens som man saknar. Den behöver inte vara särskilt avancerad, men man har inte de kontaktytorna, eller det finns, på personlig basis finns det här och var. Men det finns inte på något strukturerat sätt och det skulle kunna vara mycket mer, säger Bertil Guve.

Fredrik Andersson
fredrik.andersson@sr.se