Fisk bra för minnet

Att fisk är bra för hjärnan bekräftas i en ny norsk studie. Äldre som äter fisk ofta bevarar sina kognitiva förmågor bättre, alltså till exempel minne, rumsuppfattning och uppmärksamhet.

I studien har 2 000 norska män och kvinnor mellan 70 och 74 år studerats, och ju mer fisk de åt, desto bättre var den så kallade kognitiva förmågan. Studien presenteras i American Journal of Clinical Nutrition.

Forskarna vill nu göra fortsatta studier för att se om t ex minnet förbättras olika mycket beroende på vilken typ av fisk man äter eller hur den tillagas.

I studien kunde man inte se skillnad på fet eller mager fisk, båda varianterna innebar en positiv faktor.