Två Stockholmsskolor kan läggas ned

Det ser inte ut att bli så många skolor som läggs ned i Stockholm som tidigare föreslagits. Över 30 miljoner kan sparas på att sluta hyra lokaler utifrån och på att samordna fritidshem med grundskolor, enligt utbildningsförvaltningen.

I våras föreslogs i en konsultrapport att 14 kommunala skolor i Stockholm skulle kunna läggas ned.

När utbildningsförvaltningen nu presenterar sitt förslag, handlar det om två skolor: Dalhags-skolan i Kista i nordvästra Stockholm föreslås läggas ned, liksom gymnasiedelen på Höglands-skolan i Bromma i västra Stockholm.

Hyrda lokaler sägs upp
Samtidigt föreslår tjänstemännen att skollokaler som hyrs av andra värdar, sägs upp och att Stockholms egna lokaler ska användas i större utsträckning.

Det handlar främst om att få in fritidshemmen i grundskolans lokaler.

Utbildningsförvaltningen vill också titta på om det går att samordna förskolor med grundskolorna.

35 miljoner
Sammantaget innebär det som förvaltningen föreslår att cirka 35 miljoner kronor kan sparas på hyreskostnader.

Pengar sparas också på att flera skolbyggen som tidigare planerats inte behövs.

På det här sättet kan pengar frigöras till att hyra in skollokaler i områden där det behövs, som i Hammarby Sjöstad, på nordvästra Kungsholmen och i Norra Stationsområdet.

På torsdag i nästa vecka diskuterar politikerna i utbildningsnämnden i Stockholm förslaget.