Omsorgen runt demenssjuka ska bli bättre

Snabbare, bättre och närmre. Omsorgen runt den demenssjuke kunde vara bättre tycker man i Falu kommun och nu arbetar särskilda demenssjuksköterskor för att förbättra samarbetet mellan landstinget och kommunen.

– Ofta upplever vi inom kommunen att diagnosen ställs väldigt sent, det innebär att en person som har demenssymtom under en längre period men inte går igenom en demensutredning är väldigt svåra att hjälpa. Det är svårt att ge stöd till den som är sjuk till deras anhöriga och till personalen, säger Inger Lund-Petersen som är demenssjuksköterska i Falu kommun.

Äldreomsorgen i Falu kommun håller just nu en kvalitetsvecka med inbjudna föreläsare om allt från rörelse till etik och bemötande. På plats finns även kommunens två demenssjuksköterskor för att berätta om sitt uppdrag sedan ett par månader - att göra det enklare för den som är sjuk att få rätt vård och boende och för personalen att handskas med demenssjuka.

– Vi måste bli bättre på att samverka och samarbeta runt de dementa och deras närstående.

Under ett par år ska de särskilda demenssjuksköterskorna utbilda personal om demens och ta fram en modell för vem som ska göra vad i kommunen när det gäller demenssjuka.