Alternativ budget vill slå ihop sjukhus

Socialdemokraterna och vänsterpartiet i landstinget vill att Mälarsjukhuset slås ihop med Centrallasarettet i Västerås. Partierna vill också att flera vårdcentraler i länet ska slås ihop och att man ska stärka distriktssköterskornas roll och utveckla mobila team.

Socialdemokraterna och Vänstern tycker att landstingsmajoritetens budget i vilken partierna vill spara 70 miljoner är en glädjekalkyl och menar att landstingets ekonomiska kris göra att man måste spara minst 125 miljoner kronor I oppositionens budget sparas 157 miljoner.