Heroinmissbrukare får subutex

Missbrukare av heroin kommer snart att kunna få behandling med ersättningspreparatet subutex.

Landstinget har fått tag i en läkare inom psykiatrin, villket innebär att verksamheten kan komma igång inom några veckor. Subutexbehandlingen för missbrukare i södra Halland kommer till en början att ske i Laholm.

Subutexbehandling har varit aktuell tidigare under hösten, men den läkare som då knöts till verksamheten hoppade av innan behandlingen kommit igång.

En av de som väntar på att subutexbehandlingen ska komma igång är heroinmissbrukaren Pierre, som P4 Radio Halland talat tidigare med.

Han säger nu i en kommentar att han har lite svårt att känna tillit och att han tror på att det faktiskt blir en behandling först när han fått kallelsen från läkaren i handen.