Första läkemedelsstämman för sjuksköterskor i länet

Trehundra sjuksköterskor från landstinget och länets kommuner samlades i Umeå igår för att lära sig mer om läkemedel och läkemedelsanvändandet. Det var för första gången en sådan här träff för sjuksköterskor anordnades i länet.
Hjördis Mårtensson tyckte temat om resistenta bakterier och konsekvensen av att använda för mycket antibiotika, var intressant.

Arrangören, läkemedelscentrum vid Västerbottens läns landsting, har blandannat som sin uppgift att arbeta med fortbildningsaktiviteter samt uppföljning av läkemedelsanvändning och kostnader. Som en del i arbetet ingår också att öka vidareutbildningen inom läkemedelsområdet.

Intresset bland länets sjuksköterskor för träffen var mycket stort och förhoppningen är att läkemedelsstämman ska bli ett årligt återkommande arrangemang.