Lämnades ensam med hjärtinfakt - dog

En sjuksköterska i Vara kommun kritiseras av Socialstyrelsen sedan en patient avlidit i sitt hem.
Utredningen visar att sköterskan inte såg till att den sjuka patienten fick tillsyn under natten.

Den aktuella dagen i juli i år hade hemtjänstpersonalen kontaktat sjuksköterskan eftersom patienten verkade må dåligt. Sjuksköterskan gjorde ett besök vid lunchtid och patienten fick flera extra besök av hemstjänsten under eftermiddagen, men under natten lämnades patienten utan tillsyn och vid morgonbesöket hittades patienten avliden, troligen av en hjärtinfarkt.  

Enligt Socialstyrelsen har sköterskan inte fullgjort sitt arbete och förtjänar därför kritik.