- Fel att satsa på dyra ombyggnationer, tycker förälder.

Idag beslutar för- och grundskolenämnden i Umeå om de ska bygga en ny skola på Tomtebo och bygga om Kolbäcksskolan, trots att det blir mycket dyrare än man tidigare trott. Det innebär också att Ålidhemskolan läggs ned, något som engagerar många föräldrar.
En av dem är Susann Backteman Erlandsson, som har 5 barn som alla varit elever på skolan.