"Fler kommer att välja friskolor"

Allt fler sundsvallsbor kommer att sätta sina barn i privata friskolor istället för den kommunala skolan. Det tror Johan Nylander, som är med i Svartvikskolans föräldraråd.

Johan Nylander säger att det är barn- och utbildningsnämndens förslag att lägga ner flera skolor i Sundsvall som gör att många kommer fly den kommunala skolan. Han berättar att föräldrarna i Svartvik är oroliga och upprörda.

Om förslaget går igenom kommer deras barn att få byta skola tre gånger från att dom börjar förskolan till det att dom börjar sexan...

Förslaget från barn och utbildningsnämnden kommer att innebära att fler föräldrar väljer att sätta sina barn i privata friskolor, tror Johan Nylander.

Och han får medhåll av den politiske vilden Habib Effati, som sitter i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Den 28 januari kommer kommunfullmäktige ta ett beslut i frågan.

Oskar Pierrou
oscar.pierrou@sr.se