Bättre skydd för åklagare

Efter sprängattentatet mot en åklagare i Trollhättan stärks skyddet för landets 800 åklagare. Dessutom ska en särskild överåklagare utses med ansvar för den organiserade brottsligheten.

Förutom grundskyddet som består av att åklagares telefonnummer blir skyddade och personuppgifter tas bort från allmänna register ska de nu även få utbildning om personlig vaksamhet. Dessutom ska närstående till landets åklagare involveras i det stärkta skyddet, skriver Svenska Dagbladet.

En undersökning från Brottsförebyggande rådet visar att 15 procent av 681 tillfrågade åklagare utsatts för hot, trakasserier eller våld.

Riksåklagare Fredrik Wersäll skriver på Svenska Dagbladets debattsida att också en särskild överåklagare kommer att utses, med ansvar för den organiserade brottsligheten.

Överåklagaren kommer att få ansvar för metodutveckling på området och kontakten med andra länders åklagarmyndigheter.

Överåklagaren kommer också att ansvara för kontakten med andra svenska myndigheter som tex Polisen, Tullen och Skatteverket.

Wersäll anser också att polisen på både central- och länsnivå måste ha särskilt avdelade resurser för att utreda den organiserade brottsligheten.