Många protester mot Viking Motor Park

”Vuxenlekis” och ”akustisk misshandel” är några av omdömena när detaljplanen över Viking Motor Park, en motorbana som planeras att byggas i Bårskärskogen utanför Enköping, visas upp för allmänheten. Över 100 yttranden har kommit in, de flesta är negativa.

Bo Fallbrink, den som driver motorbaneprojeketet är inte förvånad:

- Det är väl alltid så att de som är negativa, är de som svarar. De som är positiva, vilket gissningsvis är 80 %, de bryr sig inte om att skicka in någonting.

Bo Fallbrink har sedan 1990 försökt att få igenom motorbaneprojektet på olika håll i Sverige, och sen år 2000 i skogarna runt Enköping. Men protesterna har varit många. Nu när detaljplanen visats för allmänheten handlar kritiken främst om tre saker. Buller, förstört naturliv och fara för översvämningar.

Grannarna kritiska

Lennart Sollenberg, bonde och markägare i Härkeberga är en av dem som kommer att bo granne med motorbanan om projektet godkänns i miljödomstolen:

- Vi upplever att vi har bott i ett område med livskvalitet och tystnad, men nu kan det bli andra bullar, om det blir en motorbana. Det är ju så att sommartid när det blåser västliga vindar då hör vi när det är rockfestival i hamnen i Enköping som ligger en mil härifrån och motorbanan blir ju bara två kilometer härifrån. Så det blir en ordentlig bullermatta som kommer att drabba oss som bor i vindriktning från motorbanan.

Området som motorbanan planeras att byggas på är cirka 200 hektar, ungefär lika stort som 400 fotbollsplaner. Där ska det anordnas motortävlingar, rockkonserter och kanske också dragracing, något som i så fall kommer att låta mer än tillåtna bullernivåer.

I de yttranden som kommit in till Enköpings kommunhus oroar sig många för hästarna i området, som kommer att behöva hållas inomhus när tävlingarna pågår. Golfspelare undrar hur de ska kunna koncentrera sig med allt oväsen runtomkring. Markägare befarar att grundvattnet kommer att sjunka, att brunnarna sinar och att det sätt man planerar att leda bort regnvattnet på från den enorma anläggningen inte är tillräckligt bra och kommer att leda till att jordbruksmarker översvämmas. För att inte tala om de 100 000 träd som kommer att behöva huggas ner och djur- och fågelliv som i så fall försvinner från området.

Ansökan skickas in

Ord som ”bullerterror”, ”akustisk misshandel” och ”vuxenlekis”, haglar tätt över projektet Viking Motor Park. Krav reses på att fler utredningar ska göras innan beslut fattas. Men Bo Fallbrink hoppas inom snar framtid kunna skicka in sina ansökningshandlingar till Miljödomstolen och tycker att det får räcka med utredningar nu:

- Vi skickar in en ansökningshandling på 70-80 sidor och till den bifogas utredningar på 120 sidor. Det här området är säkert Sveriges i särklass mest välutredda område. Så är det alltid, de som är mot det här de kommer att vilja att vi ska utreda de närmaste 100 åren. Det måste finnas gränser någonstans.

Om detaljplanen godkänns och miljödomstolen säger ja kan bygget av motorbanan komma igång 2010.

reporter monika.titor@sr.se