Akut behov av barnomsorgsplatser i Vindeln

Vindelns kommun har ett akut behov av fler platser inom barnomsorgen. Fram till mars nästa år har 17 barn behov av en plats och det finns endast någon plats ledig.

Kommunens arbets- och personalutskott har bett kommunens fastighetschef att så snabbt som möjligt ta fram lämpliga lokaler i tätorten, och det ska vara klart vid årsskiftet.