Besparingar på Kulturskolan oroar Varaelever

Kulturkommunen Vara vill skära ned verksamheten på sin Kulturskola.
Flera ämnen riskerar att försvinna på skolan när lärartjänster tas bort.
Eleverna är mycket oroliga och vet inte om deras ämnen finns kvar nästa år.
- Skolan är ju vår fritid. Vad skulle vi göra om den inte fanns? undrar Natalie El-Mochantaf.

Det ska sparas pengar i den prisade kulturkommunen Vara. Det slår hårt mot kulturskolans verksamhet.

Med besparingar på fem procent rakt över bildningsförvaltningens alla verksamheter försvinner flera lärartjänster på Kulturskolan.

– Det blir lite dumt när de utger sig för att vara en kulturkommun och sedan lägger ner kulturen. Det var roligt när de blev utsedda till kulturkommun. Att det skulle blir såhär, det trodde vi inte, säger Pauline Ingefors i elevrådet.   

Om förslaget genomförs försvinner all trumm- och bildundervisning och det mesta av teaterundervisningen, säger Carola Svantesson från föräldraföreningen. Bland eleverna finns en oro för att deras ämne inte ska finnas kvar nästa år.

– Musiken är en väldigt stor del av mitt liv, säger Natalie El-Mochantaf.  

Kommunen kommer i framtiden att ha färre barn i grundskolan men på Kulturskolan är det tvärtom. Där finns idag en kö på 50 ungdomar som vill in på skolan. Om besparingsförslaget genomförs kommer de barnen aldrig att komma in, säger Carola Svantesson:

– Vi vill att barnen skolas in i den kulturanda som kommunen verkar för. Det planeras jättebra kultursatsningar i kommunen, men jag tror att det är viktigt att barnen också får vara med.  

Den 26 november får vi veta hur det går för kulturskolan.
Då slår kommunfullmäktige fast budgeten för 2008.